Honda Việt Nam giới thiệu Tổng Giám đốc mới

 

Ông Daiki Mihara vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Vào ngày 01 tháng 4 năm 2021, Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu Tổng Giám đốc mới, người kế nhiệm ông Keisuke Tsuruzono - Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam trong 2 năm (từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021). Theo đó, ông Daiki Mihara, người đảm nhận vị trí mới tại Honda Việt Nam, vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình ở cương vị Giám đốc Lĩnh vực Xe máy tại Công ty Honda Motor.

 

Thông tin chung về ông Daiki Mihara:

1.      Thông tin cá nhân

Họ và tên:                   Daiki Mihara

Quốc tịch:                   Nhật Bản

Năm sinh:                    1969

 

2.      Thông tin sự nghiệp

 

Thời gian

Chức vụ

Công ty

Tháng 3/2004

Bắt đầu làm việc tại

Công ty Honda Motor Nhật Bản

Tháng 10/2005 – Tháng 12/2008

Quản lý

Công ty Honda Motor

tại Hồng Kông, Trung Quốc

Tháng 1/2009 – Tháng 9/2010

Quản lý

Công ty Đầu tư Honda Motor

tại Thượng Hải, Trung Quốc

Tháng 10/2010 – Tháng 5/2012

Chuyên gia

Phòng Kế hoạch ô tô

Công ty Honda Motor

Khối vận hành thị trường Trung Quốc

Tháng 6/2012

Chuyên gia cấp cao

Phòng Kế hoạch ô tô

Công ty Honda Motor

Khối vận hành thị trường Trung Quốc

Tháng 7/2012 – Tháng 3/2013

Chuyên gia cấp cao

Khối Kinh doanh xe máy

Công ty Honda Motor

Khối Kinh doanh xe máy

Tháng 4/2013 – Tháng 3/2015

Trưởng phòng

Kinh doanh Xe máy số 3

Công ty Honda Motor

Khối Kinh doanh xe máy

Tháng 4/2015 – Tháng 3/2018

Tổng Giám đốc

Công ty Honda Philippine (Batangas)

Tháng 4/2018 – Tháng 3/2021

Giám đốc Lĩnh vực

Công ty Honda Motor

Khối Kế hoạch Kinh doanh Xe máy

Giám đốc

Công ty phát triển Đua xe thể thao

(Nhật Bản)

Từ ngày 01/4/2021

Tổng Giám đốc

Công ty Honda Việt Nam


HVN tin tưởng rằng với kinh nghiệm làm việc của mình, ông Daiki Mihara sẽ dẫn dắt HVN đi theo định hướng và tầm nhìn của Honda toàn cầu, tiếp tục truyền đi thông điệp về “Sức mạnh của những Ước mơ” cho tất cả mọi người trong và ngoài Honda, cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất và an toàn nhất cùng với sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam.
 

 

Công ty Honda Việt Nam.